Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu doglovin.pl

DEFINICJE

 1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://doglovin.pl
 2. Administrator – osoba fizyczna zarządzająca Serwisem, administrator danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu. Kontakt do administratora: e-mail: kontakt@doglovin.pl
 3. Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
 4. Newsletter – usługa pozwalająca Czytelnikowi na otrzymywanie na podany adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Administratora
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH

 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do wykonania usługi w postaci promocji bloga Czytelnika w Serwisie i kontaktu z Czytelnikiem.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Czytelnika: imię i nazwisko lub pseudonim, adres e-mail, nazwa i adres bloga.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.

SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Czytelnik wysyłający informacje służące dołączeniu bloga Czytelnika do Serwisu (za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora), wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu promocji bloga. Zgoda może zostać w każdym momencie odwołana, poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres kontakt@doglovin.pl. Odwołanie zgody wiąże się z zaprzestaniem promocji bloga Czytelnika w Serwisie. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres trwania usługi.
 3. W przypadku korespondencji z Administratorem, w celu innym niż promocja bloga, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Czytelnika wynikającej z zainicjowania kontaktu, przez okres konieczny do zrealizowania danego celu.
 4. W przypadku wypełnienia formularza zapisu na Newsletter przetwarzany jest adres mailowy Czytelnika, a podstawą prawną jest zgoda Czytelnika. Dane są przetwarzane do momentu wycofania subskrypcji przez Czytelnika lub zaprzestania świadczenia usługi Newslettera przez Administratora.
 5. Czytelnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
 6. Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.

PLIKI COOKIES

 1. Serwis Administratora używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Czytelnika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji serwisu.
 4. Korzystanie z technik cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

PLIKI COOKIES INNYCH STRON

 1. Serwis publikuje reklamy i linki prowadzące do programów partnerskich Ceneo i Awin. Kliknięcie w reklamę lub link oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies strony Ceneo lub Awin. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Korzystanie z ikon zamieszczonych w Serwisie, służących do udostępniania treści w serwisach społecznościowych, łączy się z akceptacją plików cookies Facebooka, Google, Twittera i innych serwisów społecznościowych.
 3. Do śledzenia statystyk strony Serwis wykorzystuje Google Analytics. W ramach tych plików cookies śledzone są informacje takie jak: rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzany na stronie, odwiedzane podstrony oraz konwersje między nimi, liczba odwiedzających stronę itd. Wszystkie te dane są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Czytelnika.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są pliki Serwisu.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Czytelnika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Czytelnik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Czytelnika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.